Nieuws van in en om Zevenhoven

Update supermarkt

Ook wij hebben, net als velen van u, vernomen dat Jos en Sonja v.d. Pijl – eind oktober – met de slagerij gaan stoppen. Hoewel wij dit erg jammer vinden, begrijpen wij ook de gemaakt keuze. 
Wij geven u hierbij een korte stand van zaken over het behoud van onze supermarkt. 

Het stoppen van de slagerij is zeker geen reden om onze supermarkt niet te kunnen ‘redden’.

Stap voor stap vinden wij oplossingen voor de uitdagingen die er zijn.

Het is mooi om te constateren dat er maar liefst 110 Zevenhovenaren gereageerd hebben op de laatste enquête. Veel dorpsgenoten hebben aangeboden vrijwilligerswerk te willen doen voor de dorpscoöperatie winkel. Daarnaast zijn er ook veel mensen die hebben aangegeven vriend/donateur/sponsor te willen zijn.

Het is hartverwarmend én geeft een goede basis om een doorstart te maken met de supermarkt.

Er is goed contact met de gemeente Nieuwkoop en wij hopen dat de gemeente ons substantieel helpt met deze doorstart.

En niet onbelangrijk: Dirk en Kees hebben op ons verzoek toegezegd om tot eind van dit jaar door te draaien met de Dagwinkel. Dan denken wij gereed te zijn om de winkel van hen over te nemen en door te gaan als coöperatie.

Er moet nog veel gebeuren maar met de hulp van vele inwoners, de gemeente en andere betrokkenen, gaat het ons lukken. Wij hebben er vertrouwen in. 

Groeten van Bas, Jerry, Tije, Peter en Theo

Noteert u woensdagavond 13 september alvast in de agenda: wij organiseren dan een bijeenkomst in de SVZ-kantine, waarvoor alle vrijwilligers (en overige geïnteresseerden) uitgenodigd worden.

Neem contact op

We horen graag van jou, dus neem gerust contact met ons op. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zevenhoven.nl.

Wij sturen zo snel mogelijk een reactie.

Met dorpse groet,
jouw Dorpsraad Zevenhoven