Aandachtspunten

Wat zijn onze aandachtspunten?

Verkeer

Uit een eerder gehouden enquête onder de inwoners van Zevenhoven en Noordeinde blijkt dat er veel zorgen zijn met betrekking tot verkeersveiligheid. Dit gaat bijna altijd over te hard rijden. De dorpsraad is hierover in gesprek met de Gemeente. Op verschillende plekken in het dorp hangen snelheidsmeter om zo de bestuurders attent te maken op (te) hard rijden. Gebleken is dat dit werkt.

Maar met het motto ‘met de hand in eigen boezem’ doen wij een dringend verzoek aan alle inwoners om je te houden aan de maximum snelheid.

Wonen

Ook in ons dorp is er behoefte aan meer woongelegenheid: meer sociale/betaalbare (huur)woningen Niet alleen woningen voor het hogere segment maar ook meer woningen voor startende jongeren en meer woonmogelijkheden voor ouderen. Dit onderwerp is een speerpunt van de dorpsraad.

Jongeren- en ouderenhuisvesting
Als probleem wordt erkend dat er nu veel jongeren en de ouderen naar omliggende gemeenten vertrekken wanneer zij naar specifieke woonruimte op zoek gaan. Voor de leefbaarheid van ons dorp is het van groot belang dat zowel de jongeren als de ouderen blijven en een goede plek vinden in Zevenhoven en Noordeinde.

Mogelijke oplossingen/wensen:
• De hoogste prioriteit heeft het realiseren van meer sociale huurwoningen voor jongeren, ouderen en éénouder gezinnen;
• Als tweede prioriteit is een grote wens van het dorp om een gezamenlijke woongelegenheid (‘bejaardenhuis’) voor ouderen te realiseren zodat ouderen in Zevenhoven kunnen blijven wonen en waardoor er een betere doorstroming komt. Misschien zijn er mogelijkheden op de manier waarop er in andere dorpen hieraan tegemoet gekomen wordt: ‘knarrenhofjes’, Futura-huizen, etc. zijn elders oplossingen.

  1. Huurwoningen vrije sector (eenoudergezinnen met modaal inkomen of meer vallen nu tussen wal en schip, kunnen niet kopen maar mogen niet huren);
  2. Betaalbare koopwoningen;

Deze wensen zijn wellicht niet op korte termijn te realiseren maar wij zijn in gesprek met de gemeente om hier – op korte termijn – aandacht voor te vragen. Voor de langere termijn is het goed en nuttig om de bestemmingsplannen/bouwplannen te bekijken en te bespreken met de gemeente. En het gesprek aan te gaan met de woningcorporaties die woningen hebben in Zevenhoven/Noordeinde zodat onderzocht kan worden hoe richting de toekomst het e.e.a. eruit komt te zien. Vanuit de dorpsraad willen wij invloed uitoefenen op met name de juiste jongeren- en ouderenhuisvesting. En daarnaast de inwoners beter informeren over hoe bepaalde woonruimte tot stand komt en ook hoe beschikbare woonruimte toegewezen wordt aan bewoners.

Woonruimte statushouders
Er wonen op diverse plekken in ons dorp statushouders. De algemene indruk is dat dit goed gaat (er zijn weinig mensen die hier opmerkingen over hebben). Er zijn inmiddels verschillende initiatieven om statushouders en inwoners nader tot elkaar te brengen. Ook hieraan werkt een groepje vanuit de dorpsraad mee.

Winkels

Het behouden van het huidige winkelaanbod heeft hoogste prioriteit. Zeker omdat de eigenaren van de Dagwinkel hebben aangegeven dat zij zullen stoppen.
De dorpsraad heeft een zgn. ‘denktank’ samengesteld met daarin betrokken dorpsbewoners om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In de eerste maanden van 2023 is dit het belangrijkste probleem waaraan wij werken.

Jongeren

Voor de jongeren in ons dorp zou het fijn zijn als er nog meer activiteiten voor hen georganiseerd worden. Er gebeurd al best veel door de verenigingen en de kerken maar ‘er kan nog meer bij’. Wij roepen overigens de jongeren zelf ook op om met ideeën te komen.

Groen & recreatie

Alhoewel ons dorp natuurlijk midden in ‘het Groene Hart’ ligt, zijn er nog wel verbetermogelijkheden met betrekking tot groen en recreatie in ons dorp. Een droom zou zijn om een park/ stukje bos te realiseren tussen het Noordeinde en Zevenhoven. Op deze manier worden heel veel zaken ondervangen: de tweedeling van het dorp (Noordeinde – Zevenhoven) wordt opgeheven door de kernen te verbinden, een ontmoetingsplek voor jong en oud, natuur, recreatie, extra wandelpaden, extra speelmogelijkheden, zaken die nu gemist worden. Dit punt is uiteraard aangekaart bij de Gemeente. Wie weet ooit…

Ouderen

Ook voor de ouderen wordt er al het één en ander georganiseerd door de bestaande organisaties. De dorpsraad probeert, waar nodig en mogelijk, daar nog wat dingen aan toe te voegen in de vorm van knutsel/handwerk bijeenkomsten.

Ook het in contact brengen van de senioren met de schoolkinderen in het IKC is een fijn voor de senioren (én de jeugd).

Vervoer

De werkgroep ‘openbaar vervoer’ van de dorpsraad heeft regelmatig overleg met de Gemeente Nieuwkoop en de vervoersaanbieders met het doel om ons dorp zoveel mogelijk aangesloten te houden bij OV-mogelijkheden.
Gebleken is dat de Gemeente hier niet veel invloed op heeft maar wij blijven ons belang onder de aandacht brengen.

Neem contact op

We horen graag van jou, dus neem gerust contact met ons op. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zevenhoven.nl.

Wij sturen zo snel mogelijk een reactie.

Met dorpse groet,
jouw Dorpsraad Zevenhoven