Nieuws van in en om Zevenhoven

KEDI dorpsmarkt geopend

Nieuws van de dorpsraad

Na meer dan een jaar hard werken, voor en achter de schermen, is het gelukt om de winkel voor ons dorp te behouden. Dit is mogelijk geworden door de Dorpsraad (Tije en Theo) aangevuld met een aantal anderen uit ons dorp (Peter, Jerry, Bas) die samen het kernteam vormen. Daarnaast zijn echt heel veel vrijwilligers aangesloten, meer dan 60, die geholpen hebben!

KEDI dorpsmarkt geopend

Op zaterdag 6 januari jl. opende KEDI Dorpsmarkt in Zevenhoven haar deuren. Om 11.00 uur was de officiële opening. Op de Albrechtshof hadden zich inmiddels ongeveer 150 belangstellenden verzameld die werden voorzien van koffie, thee en een gebakje.

In het openingswoord van Theo de Boer – voorzitter van de dorpsraad en bestuurslid van de coöperatie dorpsbelang Zevenhoven – Noordeinde, lag de nadruk op SAMEN, want de winkel in ons dorp hebben wij met elkaar gerealiseerd en is van ons allemaal. Wat begon als een kleine kerngroep groeide in een aantal maanden uit tot een groep van ongeveer 60 vrijwilligers die samen de schouders eronder hebben gezet. Er is ontzettend veel werk verzet. Zo is de winkel verduurzaamd – alle installaties en koelingen zijn vervangen, de winkel is bijna gasloos.

Bijzonder is dat in de winkel een huiskamer is ingericht waar inwoners van ons dorp elkaar kunnen ontmoeten en een praatje kunnen maken onder het genot van een (gratis) kopje koffie of thee. De huiskamer biedt tevens de mogelijkheid om met elkaar af te spreken en om kleinere openbare bijeenkomsten te houden. Bijvoorbeeld een vergadering of een workshop.

Theo bedankte alle vrijwilligers, maar ook de mensen die meegewerkt hebben om de doorstart van de winkel financieel mogelijk te maken: leden, donateurs, vrienden en leningverstrekkers en daarnaast ook de Gemeente Nieuwkoop, de Stichting Leefomgeving Schiphol en het Ondernemingsfonds Nieuwkoop.

Een nieuwe start betekent ook afscheid nemen van de Dagwinkel van Kees en Dirk Janmaat. Kees blijft deel uitmaken van het team, maar Dirk zal gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Uiteraard werd Dirk in het zonnetje gezet en natuurlijk nam hij ook even het woord waarin hij de klanten bedankte en iedereen ervan verzekerde dat Zevenhoven de mooiste dorpswinkel van heel Nederland heeft.

Namens de Gemeente Nieuwkoop was wethouder Antoinette Ingwersen aanwezig. Zij benadrukte de bijzondere saamhorigheid die er is in Zevenhoven/Noordeinde en bedankte alle vrijwilligers.
Uiteraard wenste zij het KEDI team en de coöperatie veel succes toe.

Hierna werd het KEDI-logo boven de ingang van de winkel onthuld door het KEDI-team.
Vervolgens was er voor iedereen gelegenheid om de winkel te bekijken én ook de eerste boodschappen te doen.

Meer activiteiten van de dorpsraad

Het behoud van de winkel én het toevoegen van de ‘Huiskamer voor het dorp’ was een grote wens van veel inwoners van ons dorp. De dorpsraad is hier erg druk mee geweest, maar heeft nog meer aandachtpunten (Zevenhoven én Noordeinde). Zo zijn we blij dat er langzaam zicht komt op de doorstart van het woningbouwproject in Noordeinde.

Er wordt ook nagedacht over een buurtbus voorziening, als aanvulling op de bussen die nu steeds regelmatiger over de provinciale weg rijden (’t Haasje en einde Tochtpad). Heeft u interesse om mee te helpen deze buurtbus voorziening mogelijk te maken? Meld u aan via ons email adres.

Neem contact op

We horen graag van jou, dus neem gerust contact met ons op. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zevenhoven.nl.

Wij sturen zo snel mogelijk een reactie.

Met dorpse groet,
jouw Dorpsraad Zevenhoven