Nieuws van in en om Zevenhoven

De Dagwinkel

Inmiddels is het al even geleden dat we bij elkaar zaten in sporthal De Vlijt. In de tussentijd is er veel gebeurd, gesproken, geleerd en gedaan, maar helaas is op dit moment nog geen concrete toezegging over de doorstart van de winkel. Op woensdagavond 28 juni houden wij weer een bijeenkomst waarbij iedereen welkom is en daar zullen wij alle ontwikkelingen uitgebreid toelichten. 

Wij als Dorpsraad en een clubje betrokken inwoners en ondernemers hebben nog steeds als doel om in de winkel een supermarkt te behouden. Er zijn ook wat andere ideeën geopperd en die zouden eventueel ook doorgevoerd kunnen worden maar wij gaan op dit moment nog steeds voor een supermarkt.   

 In het kort hadden wij drie plannen, een ondernemer zoeken die het overneemt, een scenario met een samenwerking met Rijnvicus/Ipse de Bruggen (Zwammerdam als voorbeeld) en als laatste een doorstart in de vorm van een (dorps)coöperatie.

Plan A: De ondernemer:

Dit plan heeft onze voorkeur. Er zijn 3 kandidaten geweest die serieuze interesse hadden maar die gaan het, om uiteenlopende redenen, toch niet doen.
Op dit moment wordt er nog gesproken met 2 serieuze kandidaten, we hopen dat hier diegene tussen zit die de winkel alsnog als zelfstandig ondernemer gaat overnemen.

Hier hebben wij over enkele weken meer duidelijkheid over.

Plan B: Samenwerking Rijnvicus/Ipse:

Eerder was al gemeld dat de samenwerking met Ipse niet doorgaat omdat zij te weinig (geschikte) cliënten hebben om de winkel te bemensen. Ook met Rijnvicus gaat dit niet lukken. We hebben een aantal gesprekken met verschillende mensen van Rijnvicus en ook nog via de gemeente Nieuwkoop gehad, maar dit leverde geen concrete toezegging op. Voor ons is dit plan nu van de baan. Op het moment dat de winkel een doorstart gaat maken zijn deze organisaties wel bereid om te bekijken of zij individuele cliënten hebben die mogelijk in de winkel kunnen helpen.

Plan C: Coöperatie:

Omdat plan A en B nog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, zijn wij ook het plan met de Coöperatie aan het uitwerken.
Feit blijft wel dat er dan nog steeds iemand nodig zal zijn die een supermarkt kan en wil runnen, maar dat zal dan als medewerker van de coöperatie zijn en niet als zelfstandig ondernemer.

 Enquête:

Vorige maand hebben we een enquête uitgezet en we zijn blij met de vele serieuze reacties.  Op dit moment zijn we de antwoorden aan het rubriceren en we willen de uitslag ook graag met jullie delen op de bijeenkomst op 28 juni.

Neem contact op

We horen graag van jou, dus neem gerust contact met ons op. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zevenhoven.nl.

Wij sturen zo snel mogelijk een reactie.

Met dorpse groet,
jouw Dorpsraad Zevenhoven